BQT MU Hoàng Đạo thông báo sự kiện Đua Top Phú Hộ Nhận ngay Wing3 Vip đã kết thúc. Top 3 nhân vật nạp thẻ nhiều nhất (xem tại Bảng Xếp Hạng->Top Phú Hộ) - Tính Từ ngày 25/06 đến hết ngày 01/07 sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị sau:


Giải Thưởng: Đua TOP phú hộ


TOP
Nhân vật
Giải thưởng
TOP 1 DkPhuc 1 Wing3 +10 +2 dòng EX +Luck +Tự phục hồi HP 7% ( Theo Chủng tộc)
Top 2 muctran 1 Wing 3 +10 + 1 dòng EX +Luck +Tự phục hồi HP 3%
Top 3 chungvip 1 WING 2 +10 + LUCK+MNL+Op4


Hình thức Trao giải thưởng:  • Sau khi thông báo những nhân vật được giải thì vui lòng liên hệ BQT để nhận giải thưởng trong game.


BQT MU Hoàng Đạo trân trọng thông báo.