Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Hoàng Đạo ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muhoangdao.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Hoàng Đạo

A2C1H5L2X7
I1Y3F9N6U2
F1J1M1S8A8
V1D6F1K4H9
X3H7G6V2A7
N5C7C3N4O3
G5Z4K4I9H8
J8D1R9Q3I7
T7B7C6I1G3
E7T7U4X5I9
M3U2J2Z7C1
V2G1K9Z6S5
E1G4Z9N6K2
D5H9C1E1D4
T9P5Z6S5N8
R4P4S5O6T7
V8T1L5N3H1
A5Y3H9J3P4
X6E4B7F7T5
E7P8X9I8J9
Q6W8G4V5D3
E3J4B2S4A1
I3L8J9A3J6
S1H6C4I8J9
B2X2Q2X1J8
H8K6F9R4F1
W5R8Q7P7E5
T2B2J1D6J6
O5M6C8D3M1
I9J2L8E5X8
F3C5U1S2A5
T3R6N6A5J6
Q5A5S8L6M5
T7D1S4Q5F1
C9H7U6Y6O3
V6Y8W2G9T9
S9U9B4X5L5
A3N9D3W6I6
E3V5J9D8Q5
E3D3L7Y6L7
J8D1R1G4F1
O2P1D9S3Q6
X2L3C7D7E9
P6J7T1I5O6
Y8W4L1M5K4
C4W8S3O5Z2
I7T1W4W1L6
F2H9P7Y6D1
V2B9W7Y4L5
G5D3I2F7G1
L7R1U1Z9Z1
Q8Y4N6B6V7
T6U3J2L2Z8
Q8S9G3F8V8
S1Z8S4U2W6
S6R1X6J2C5
O4R9V2M4R6
U6H3Y6O2C4
S4W5E9U8N7
Q5U1O5W1T3
B7O8T9D5K7
U6U1V4X5Z2
N8M5G7O8O1
T8V5U4M8V8
Z8N9L6Z5N7
B6H6W7K8H9
U7P1Y2B9X4
I3X4Y6X9H8
I5M7W2X6G5
F1C1K8S1J9
I3M9X3J4K2
V3C5D3A9E9
N1Z8X1R9K2
T7E3U2G6A4
I9B4K3G1T7
E1P5M5Q5H6
U1N1Z5H8E7
O6Q1L6K6A9
O5Z1X1C1K3
L4I8G4Q8H7
H3H7U8U9P7
S8Y5B5C9Z9
R9V5C7B7G2
K4A7S4L8T7
K7U8H3S4Q2
L5P4T7F3F3
U5G1I9T6S6
Z6E3F6N2E2
N4L2D9D1S7
R6H3I4V5J7
C4W8P9G5C3
A4I6K9W6C6
M8D9U5V8Q4
D3T3G9P4D1
A4N2I5E5B9
K8G4Z5K5T7
R4K8L8M8D4
L7E8Y6E1Q4
Q2L4R9U9E6
G9L3H5A5M8
L3F2X6U5K8
M2P1Q7V7F5
T5H6B9L3G4
H6T7W1U2H8
H4B1U1D4F9
E4Y1G9W8B9
H8B1J3K8S4
J6Z8L5V6M6
Y6Q7H8D9P7
K9X1J3R5F2
S9K8M4L1U5
F5X8M6X7M6
F7B6D5M6J1
O9V2L9S2F7
C2W5S2T7G8
K5L2S8K2M5
D4W9D9B2E1
O9Q8T9J8U5
N2J1I9H4P3
V6P8V7D2V8
K9B5K9W2U2
U1J5K8H7I7
I4F5V2Z4T6
C3W9R3S7F6
W8O1V2L6B3
Q6E6F9R5G1
C8E7I5G6B1
M2J4O9N4D6
F6R1G1Z1Y7
H7J5E1B6D9
Z6I3C2T9P4
L7E4S1K2H2
V6K7R8X2L3
Q1J4Y8A2T4
B2A9O1O5S2
P2P5T4G8J2
K3T4C5X4H7
B7U4D1Y3N9
K3O3E4Q3B4
X6J5D2Z8S9
V4C3R1E8V2
A6U4P6Q7H9
B9Y1E7M3T1
T8T5M8O4E2
G8N1S3M3V1
D2D7M9J8C1
P3X7O2D5M6
Z1D7P6J4S7
Z6D5C7L2N6
R7M2B4S4I9
F3Z8A8F4G9
Z4Z1V9P1T9
T1Y4E4U6I8
L3J7A3Y4R1
J6I2N8E2H6
B4D6P1Y2Y4
S7J3B8L2L3
R9C9Z5W2Y3
I1B1S1C3B4
O2W3Z5M8S8
X8D1Y6H5O7
J1P1D6R4X3
E6I3D9H6T8
P6E3S1R7X2
K7A3O2T1C3
A1Z5I8J2B1
T3U1H9I2F4
F6U5X9K5C2
D4R7M8U3Z9
R6O4I2G4H3
O9T2D3E6R7
A8A5E9J6U2
Z1O4A7M6H3
X6D6J7R3Z2
P8T9D3U2A5
G9P6S8W5B9
Y4G6Z3Z6J8
O3S7U8M2L2
Y8Z1S7X8N4
O3G3R7V5D2
W7O7F5M6X9
W6E8L7Y2Z6
Q3H3R9V7G9
Q8A5C8L4N7
L1W3C6H7Z9
J8P4T5S2V8
B6F3T5K4F5
G9U4P5O3C1
X3G7K5E9L2
W1O3D3T8O4
L3Z2S1N3E8
N3N8C1Z5C7
K4W2F8X3R5
V7W1D5D4S5
Q9Z4I2N1S1
U2I1P9D7Q8
H5K8L5C6D3
D2T9J3M9X2
W9F4T3A8I7
H3T7E2H7T9
F7E5G3G9V4
O1K1C2I8W3
J2M1N6S4X2
D4S7Q5V4M1
K4V9T6R6R3
K6A5V9J9B3
F6U3I3V9L8
J4C6U4C1Z7
I9G3R5Q8I4
F5N5A9M6W2
X4L7Y6W3A2
C1L6O8I7K8
C4Y3Z6A6P1
E6S6G6S2R8
I6S6O9A1T6
F2X6F5I3A5
G3Q2G5M9I3
T7L3E2X8P6
L6P2X9M3I3
A4F2S7K4O2
K2A1Q8G4B2
R9Q3G7G5N5
P3I9G2S1I2
L1M8B7F1L5
J2Y6W2M7A1
H7M8D2E3O2
R6Y3K8R9K7
N7N6I6J2X9
F9Q7O1W3L2
B3M2D8I5H9
F1E2P3Z5L8
A9F8L1U1J6
G4R1L3I9S4
M7U4K7T4L3
Q1Q7N4Q4O9
Z8L8F6B2Y4
G3G9Y1Z1G6
Q2U5S2W3U6
Z9I4O1M5M1
S6V2G6M3N8
H1K8P2X2Y4
B8K5I4G7G4
M7R4F5C8C6
W4E8D6K3L6
A6B5Q4X5E2
F9N1A2T8K6
S6S6V4D3J9
Z2M8N2R1O5
P5S3L6X5M5
F6C8R8A9Z7
H2Q9O3J5X1
J3O4I5W9W8
N6X8Z2B4C1
P6O4C4T2P3
G3K9Y4Q2H5
D5F6F2U8A5
J1N8X7T4Z6
J9G5Q4W1V1
R1N7V2G1F8
D6G7V5I2G9
M9C6Q9L7H5
P9O4L4S9U6
T3B4P9F5L4
X9H4Q1W4T1
T6Z9Z9G4L5
R5A9N3H4H6
M8T5L7D3O8
S4J6Q3F9K6
U3F2B2G6T8
P2E7G9R4R2
W6R4P1G8P5
D6I5J1Y1T8
F1Z4T9D5D6
B7R2N6R7H5
E4A8H9O2C8
Z5S9G7Z8N2
T1O6Q2B4Z3
T4Q5A6E7K6
Y2B1P9T1T7
U1T9H9N1L5
D5O9C9W2L3
B6N6J6Z4P1
M8R7T9J9C2
W8A5M3Q8C6
G3U9T2P1S2
B9A2S9F5O7
Z2G1B2R6Z1
U9G7G5L9E4
R2E8H3A8U3
I1Z1I1G6N1
L5B6D3R7S1
X8U1Y3F5L9
S5M6N1B3D4
L1R2T7M4A8
O5W4V4Q8A7
K6O5E7B3F2
N1M2Y2X8O6
T8N6G1W5W7
S9M2Y8J9T7
Q6A8J4L6L6
E1Z7U9X3M1
Q4V2P6P6L5
R6C6S4C5J2
Q3J1C2N5A6
P9K2I2V6H3
U1H2Y7U1P1
Q2C9S5Y7J4
F6N9P2E2I7
L7O7M5U3X6
T5N3R2F7I7
A6F8L5F7Q2
O9K8U3G1X8
G3E5X5T4R5
D4T7L4J7H8
J6J7P4T4H3
H1N7Y2D8G7
V8O3O2R7P2
F8I7U8I1M4
Z7B4Y4F2K1
T6N8N7M4Z7
N3P6C4Y4Y8
Q5Y1V9B4J6
R2C5W4K9K4
R6T3M8M4X8
H5B9Q7V5I1
F1E2V7P2Y2
A1C2A9G9H6
K3J4Z5P1Q3
K6B1X4I6S4
C8V6Z9J9B5
Y9K3S1G8C7
C9C4E2G4Z3
F5E1R7C2H3
J1M5Y2Z9Z1
O4F1A7S6W4
E9S2G1E1V4
I3X9L5Z5G9
K7X3O5V7Y1
I7J1J2A7K7
P3J4R2N1K2
O7K8K9O8S8
R5U3M5C3P3
Z1D3K4M2S2
X3F9I4H9E4
D8H6Q4S9Y9
I7T7U6C7Q9
E3C1J1S3Z5
J5E7G9N9J3
G6H9X2W5W8
Y4Q7O9Q5F1